Kurs barədə

Mühasibat Uçotu

MÜHASİBAT UÇOTU KURSUNUN PROQRAMI

*Mühasibat uçotu haqqında anlayış.* Müəssisədə sənəd dövriyyəsi. *Mühasibat balansının quruluşu. *Mühasibat quruluşunun hesablar sistemi. Hesabların təsnifatı . *Əsas vəsaitlər, əsas vəsaitlərin daxil olması, əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amartizasiya). *Əmlakın inventarizasiyası. *Ciddi blanklar və onların doldurulma qaydası (ƏDV, AKSİZ). *Analitik və sintetik dövriyyə cədvəli. *Malsatan və potradçılarla hesablaşmalar, avanslar üzrə, alınanlar və sifarişlərlə hesab. *Əməyin ödənilməsi, işçi heyəti ilə hesablaşmalar. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi. Təsisçilərlə hesablaşma. DSMF. *İstehsal məsrəfləri, gələcək dövrün xərcləri, istehsalatda zay məhsul, iş və xidmətlərin buraxılışı. *Məhsulların maya dəyərinin hesablanması. *Büdcəyə ödənilən vergilər: Əmlak vergisi, Mənfəətdə vergisi, Xalis mənfəət vergisi, Torpaq vergisi və s. *.Hazır məhsul mallar və satış. Tədavül xərcləri, kommersiya xərcləri. Məhsulun satışı. Barter əməliyyatı. *Pul vəsaitləri, kassa hesabatı, hesablaşma hesabı, valyuta hesabı, bankda olan xüsusi hesablar. Yolda olan köçürmələr. *Mənfəət və zərər, mənfəətin istifadəsi. *Nizamnamə kapitalı. Bölüşdürülməmiş mənfəət. *Kassa ilə hesablaşmalar *Bankla hesablaşmalar *Bank krediti, uzun müddətli və qısa müddətli bank krediti. Statistika hesabatı. *Alıcı və təchizatcilarla hesablaşmalar; əməkdaşlarla əmək haqqı üzrə hesablaşma uçotu; büdcə ilə hesablaşmalar və uçotun digər bölmələri.

Qeyd: 17:00-dan sonra olan dərslərə qrup şəklində 10 AZN, fərdi isə 20 AZN əlavə ödəniş olur.

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs + danışıq klubu Hər mərhələnin davam etmə müddəti Aylıq ödəniş
Qrup 90 Dəqiqə 2 2 Ay 110 AZN
Fərdi 90 Dəqiqə 2 2 Ay 180 AZN